DİŞHEKİMLERİ ODA ORGANLARI KADIN ERKEK DAĞILIMI

İSTATİSTİKLER / DİŞHEKİMLERİ ODA ORGANLARI KADIN ERKEK DAĞILIMI
 

Türkiye Geneli Dişhekimleri Oda Yönetim Kurulları
Kadın Erkek Dağılımı
(1986-2016)


Türkiye Geneli Dişhekimleri Oda Disiplin Kurulları
Kadın Erkek Dağılımı
(1986-2016)

 

Türkiye Geneli Dişhekimleri Oda Denetleme Kurulları
Kadın Erkek Dağılımı
(1986-2016)

 

 

Türkiye Geneli Dişhekimleri Odaları Genel Kurul Delegeleri
Kadın Erkek Dağılımı (*)
(1986-2014)

(*) 2014-2016 Dönemi için delege seçimi yapılmadığından Genel Kurul Delegelerine ait bilgiler, 1986-2014 dönemine aittir.

 

Güncelleme : 20.10.2014