Merkezi Komisyon

TDB ÖGRENCI KOLU
8.DÖNEM MERKEZI KOMISYON  ÜYELERI
(2018-2020)
1 Batuhan Memik Işık   Başkan  batuhan_94@hotmail.com İstanbul Medipol ÜDF
2 Mertcan Pektaş   Başkan Vekili  mcpektas94@gmail.com Ege ÜDF
3 Ulaş Bora Aktaş   Genel Sekreter  ulasboraaktas@gmail.com Hacettepe ÜDF
4 Hamide Yılmaz   Sayman   ylmzhamide@outlook.com Çukurova ÜDF
5 Gamze Nur Taşdemir   Editör  gamze.nur.456123@hotmail.com Ondokuz Mayıs ÜDF
6 Ethem Buğra Sağıroğlu   NEO  ethemsagiroglu@gmail.com Biruni ÜDF
7 Recep Furkan Zengin   NSO  recepfurkanzengin@gmail.com Gaziantep ÜDF
8 Oğuzhan Ulaş

  Ulusal Koruyucu Dişhekimliği
Sorumlusu

 oguzhan_ulas@hotmail.com  Ege ÜDF
9 Deniz Yenidünya   Ulusal Eğitim Sorumlusu (NTO)  denizyenidunya95@gmail.com İstanbul ÜDF
10 Deniz Özkuyucu   EDSA İletişim Sorumlusu  denizozk98@hotmail.com  Marmara ÜDF