SDE Yardımı

Sayı    : 001-1.  2156                                                                                            Tarih: 30.12.2016
Konu  :  2017 Yılı SDE Yardımı
    

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

Bilindiği gibi 7. Olağan Genel Kurulumuzda üye sayısı 300’ün altındaki Odalarımızın Sürekli Dişhekimliği Eğitimi programlarının desteklenmesine ve bu desteğin;

  "a)  Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulunca en az 12 kredi puanı ile kredilendirilen etkinliklere verilmesine,

    b)  Bu yardımın etkinliğin değerlendirme formları, katılımcı listesi ve SDE kredilendirme ücreti gönderildikten sonra verilmesine,

    c)  Türk Dişhekimleri Birliği’ne borcu olan Odalara yapılacak desteğin Birlik payına mahsup edilmesine," 

    karar verilmişti.           

Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında; 

Üye sayısı 150’ye kadar olan Odalarımızın yılda en fazla iki defa, üye sayısı 151-300 arası olan Odalarımızın ise yılda en fazla bir defa gerçekleştirecekleri SDE tarafından kredilendirilmiş etkinlikler için SDE yardımı  yapılmasına,  yardımın 2017 yılında da 3.000 (üçbin) TL.  olmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri