Basılı Evrak Ücreti

GENELGE
Sayı     :
001–1. 2509                                                                                   Tarih   : 06.12.2019
Konu   : Basılı Evrak Ücretleri

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, 2020 yılı için basılı evrak ücretleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ücretler aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

2020  Yılında Uygulanacak Basılı Evrak Ücretleri

Kimlik : 42 TL
Oto Arması : 30 TL
Rozet : 30 TL
Protokol Defteri  : 36 TL
Teftiş Defteri   : 30 TL

 

Tabela Logo Çıkartması;

10 x 10   : 18 TL
20 x 20  : 24 TL
30 x 30 : 24 TL
40 x 40 : 24 TL