Basılı Evrak Ücreti

GENELGE
Sayı     :
001–1. 2769                                                                                  Tarih   : 19.12.2018
Konu   : Basılı Evrak Ücretleri

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12 - 13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, 2019 yılı için basılı evrak ücretleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak ücretler aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.
 

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

2019 Yılında Uygulanacak Basılı Evrak Ücretleri

Kimlik : 35 TL
Oto Arması : 25 TL
Rozet : 25 TL
Protokol Defteri  : 30 TL
Teftiş Defteri   : 25 TL

 

Tabela Logo Çıkartması;

10 x 10   : 15 TL
20 x 20  : 20 TL
30 x 30 : 20 TL
40 x 40 : 20 TL