Basılı Evrak Ücreti

GENELGE
Sayı     :
001–13165                                                                                  Tarih   : 12.12.2017
Konu   : Basılı Evrak Ücretleri


DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 6-7 Aralık 2017 tarihli toplantısında, 2018 yılı için basılı evrak ücretleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak ücretler aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri


2018 Yılında Uygulanacak Basılı Evrak Ücretleri

Kimlik : 30 TL
Oto Arması : 20 TL
Rozet : 20 TL
Protokol Defteri  : 25 TL
Teftiş Defteri   : 20 TL


Tabela Logo Çıkartması;

10 x 10   : 10 TL
20 x 20  : 15 TL
30 x 30 : 15 TL
40 x 40 : 15 TL