Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı

AMME ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMININ YILLARA GÖRE ORANI

ORAN

UYGULAMA DÖNEMİ

DAYANAĞI BAKANLAR KURULU KARARI

AYLIK

YILLIK

12%

144%

08/03/1994-30/08/1995

94/5335 Sayılı B.K.K.

10%

120%

31/08/1995-31/01/1996

95/7138 Sayılı B.K.K.

15%

180%

01/02/1996-08/07/1998

96/7798 Sayılı B.K.K.

12%

144%

09/07/1998-20/01/2000

98/11331 Sayılı B.K.K.

6%

72%

21/01/2000-01/12/2000

2000/7 Sayılı B.K.K.

5%

60%

02/12/2000-28/03/2001

2000/1555 Sayılı B.K.K.

10%

120%

29/03/2001-30/01/2002

2001/2175 Sayılı B.K.K.

7%

84%

31/01/2002-11/11/2003

2002/3550 sayılı B.K.K.

4%

48%

12/11/2003-01/03/2005

2003/6345 sayılı B.K.K.

3%

36%

02/03/2005-20/04/2006

2005/8551 Sayılı B.K.K

 2,5%

 30%

 21/04/2006-18/11/2009

2006/10302 Sayılı B.K.K

 1,95%

 23,40%

 19/11/2009-19/10/2010

2009/15565 Sayılı B.K.K

1,40%

16,8 %

19/10/2010 tarihinden itibaren

2010/965 Sayılı B.K.K