Sözleşmeli Çalışan Dişhekimlerinin Ücretleri

GENELGE
Sayı     : 001-1. 3164                                                                                     Tarih : 12.12.2017
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
              Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 6-7 Aralık 2017 tarihli toplantısında, özel kurum ve işyerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2018 yılı için net;                                                          

  • Tam gün çalışanlarda;     7.640  TL.
  • Yarım gün çalışanlarda;  5.260  TL.
  • Saat ücreti ise;                    275  TL. olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri