Sözleşmeli Çalışan Dişhekimi ve Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri

 

2017 Yılı İçin Sözleşmeli Çalışan  Dişhekimi ve Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri

GENELGE
Sayı     : 001-1. 2153                                                                                    Tarih : 30.12.2016
Konu  : Sözleşmeli Çalışan
             Dişhekimlerinin Ücretleri
  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında, özel kurum ve işyerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2017 yılı için net;                                                          


Tam gün çalışanlarda;     6.645 TL.
Yarım gün çalışanlarda;  4.575  TL.
Saat ücreti ise;                 240  TL. olarak belirlenmiştir.


Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

***

GENELGE
Sayı    : 001-1. 2155                                                                                       Tarih : 30.12.2016
Konu  : Sözleşmeli Çalışan 
            Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri
  
 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2017 yılı için net;                                                          

Tam gün çalışanlarda;     8.300 TL.
Yarım gün çalışanlarda;  5.720 TL.
Saat ücreti ise;                 305 TL. olarak belirlenmiştir.

 
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri