10 KASIM…
‘Derin bir minnet, bitmeyen bir sevgi ve özlemle anıyoruz’


‘Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır’.
Mustafa Kemal Atatürk

Hayatı boyunca varlığını ülkesine ve milletine adayan  Mustafa Kemal Atatürk;  en bunalımlı, en sıkıntılı zamanlarda kararlığı, azmi, çalışkanlığı ve lider kişiliği ile milletimizin yolunu aydınlatmış, sadece çağdaş bir devletin temellerini atmakla kalmamış, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için ilke ve inkılaplarıyla, vizyonuyla, yönetim anlayışıyla gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır.

Bugün de varlığıyla milletimizin yolunu aydınlatmaya devam eden Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü; önümüze koyduğu çağdaşlık hedefinden asla vazgeçmeden, emanetine ve ilkelerine her zamankinden daha sıkı sarılarak,  derin bir minnet, bitmeyen bir sevgi ve özlemle anıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği