TDB GENEL KURULU ERTELENDİ


Merkez Yönetim Kurulumuzun 02.10.2020 tarihli toplantısında; İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı Genelgesi ve buna bağlı olarak Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aynı gün aldığı 2020/76 sayılı kararı dikkate alınarak 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde çoğunluklu, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak olan TDB 18. Olağan Genel Kurulunun ertelenmesine ve  18.Olağan Genel Kurulu tarihinin, salgın hastalığın seyri ve toplantı koşulları değerlendirilerek, Merkez Yönetim Kurulumuzca daha sonra belirlenmesine karar verilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği