LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 97.YIL DÖNÜMÜ


İnanç, cesaret ve fedakârlık sonucu elde edilen Kurtuluş Savaşı zaferi;  halk iradesinin temsil edildiği TBMM  ile  süreci yöneten devlet büyüklerimiz Mutafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün dirayetli  devlet adamlığı gücü ile Lozan Barış Antlaşması imzalanarak taçlandırılmış ve  demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

İç ve  dış mihrakların işbirliği ile tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin  bağımsızlık mücadelesinin tescillendiği ve  yeniden devlet oluşunun kabul edildiği 24 Temmuz 1923  tarihli Lozan Barış Antlaşmasının yıl dönümlerini unutmamalıyız.

Türk Dişhekimleri Birliği