YÖK; DİŞHEKİMLİĞİNİ YOK EDİYOR!


Daha önceden de defalarca gerekçeleri ile ülke sağlığına, mesleki saygınlığa ve nitelikli dişhekimliği eğitimine darbe vurduğunu belirttiğimiz kontenjan fazlalığı hakkında YÖK yeni kontentanjanları açıkladı. YÖK tarafından kontenjanlarda duyarsız ve popülist bir artış politikası  belirlendi. Özellikle fazla olan kontenjanlarla Covid -19 pandemisi ve sonrasında sağlık çalışanlarının ve gelen hastaların tümünün enfeksiyondan korunmasına yönelik pratik eğitim çıkmazı ve fakültelerin içinde bulunduğu maddi sorunlar gerçeği ortada olmasına ve sağduyulu bir kontenjan indirimi beklenmesine rağmen YÖK'ün akıl tutulması olarak açıklayabileceğimiz bu kontenjan artırımı kabul edilemez. 

Üniversite eğitimini, ülkemiz insangücü   planlamasına göre düzenlemesini beklediğimiz YÖK'ün bu yetkilerinin de  tartışılma zamanı geldiğine inanıyoruz. Üniversitelerarası Kurul  ve Dekanlar Konseyi'ni de göreve davet ediyoruz. 

Kadro ve fiziki şart yetersizliği olan yeni fakülteler yetmezmiş gibi nitelikli, köklü eğitim veren fakülteleri de kontenjan artırımı ile nicelikli eğitime mahkum etmek ülkemiz sağlığına darbe vurmaktır. Kontenjanlar  açıklanmadan yaptığımız uyarıları dikkate almayan YÖK'ü derhal bu yanlıştan dönecek kararları almaya davet ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği