ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI AFFINA KARŞI
KADIN PLATFORMUNDAN ÇAĞRI


237 kadın örgütü tarafından oluşturulmuş olan, 'Çocuk Cinsel İstismarı Faillerine Yönelik Af Girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasasını Karalamaktan, Kadınların Kazanılmış Haklarını Tehdit Etmekten Vazgeçin!' diyen TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu tarafından yapılmış açıklamaya katılıyor, Birliğimizin  çocuk istismarı ve kadına yönelik  şiddetin her zaman karşısında olduğunu bir kez daha kamuyoyu ile  paylaşıyoruz.

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu tarafından yapılan açıklama için tıklayınız...

Türk Dişhekimleri Birliği