SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARINA DİŞHEKİMİ ALIMI
"Yeni Mezunlar İçin Eşitlik ve Adalet Talep Ediyoruz"


Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı için 29 Haziran 2020 tarihinde 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına ilişkin ilan ve boş kadrolar listesi https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,66397/2020-yili-3-donem-ilk-defa-ve-yeniden-atama-kurasi.html adresinde yayınlanmıştır.

Söz konusu ilana göre, başvuru süresi 29.06.2020 - 02.07.2020 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sürenin kısalığının yanı sıra, anılan tarihte uzman dişhekimlerinin diploma uzmanlık tescillerinin yapılmış olması, dişhekimlerinin de en azından geçici mezuniyet belgelerinin Sağlık Bakanlığının doktor bilgi bankası sistemine kaydının yapılmış olması şart koşulmuştur.

Ülkemizde dişhekimliği fakültelerinde son sınavların açıklanması ve öğrencilerimizin mezuniyetleri genellikle Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının ortalarına kadar uzamaktadır. 

Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 01.07.2020 tarihli  yazı ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak 220 dişhekimi için 14 Temmuz’da çekilecek kuraya yeni mezun meslektaşlarımızın da katılabilmesi için başvuru tarihinin uzatılması ya da kura tarihine kadar mezun olacakların da başvurmasına olanak sağlanmasının kamu görevine girmede eşitlik, adalet ve hakkaniyete uygun olacağı ifade edilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği