SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
`Sağlıkta Şiddet Kabul Edilemez`
`Saygı Duruşu`


Birliğimizin de içinde bulunduğu sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından sağlıkta şiddet ve Covid-19 salgınında yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak ve en önde mücadele eden sağlık çalışanlarını selamlamak için 17 Nisan 2020 Cuma “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü”nde saat 12:30’da bütün sağlık kurumlarında fiziksel mesafeyi gözeterek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı alınmıştı.

Dr.Ersin Arslan’ın 2012 yılında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıldönümü nedeniyle ilan edilen 17  Nisan "Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’nde  tüm Türkiye'de sağlık çalışanları tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve basın açıklamaları yapıldı.

TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Atilla S.Ataç'ın görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde de  yapılan eylemde sağlıkta şiddetin hiç bir koşulda mazur görülemeyeceği ve kabul edilemez olduğu vurgulanarak, saygı duruşu  gerçekleştirildi.

Türk Dişhekimleri Birliği