14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN…


Her türlü zorluğa rağmen mesleklerini layıkıyla yapmaya  çalışan  başta tıp hekimleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor; toplumda  hak ettikleri değeri ve saygıyı görecekleri, çalışma koşullarının iyileştirildiği  ve artık sağlıkta şiddetin yaşanmayacağı  güzel yarınlar diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği