REEL ÜCRETLERİ VE MALİYET ANALİZİNİ KARŞILAŞTIRACAĞIMIZ
TARİFE ANKETİMİZE KATILDINIZ MI?


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ ANKETİ

Değerli meslektaşlarımız,

Asgari ücretten rehber tarifeye dönüştürülen dişhekimliği hizmet birim fiyatları için 2020 yılı ön çalışmaları başlamıştır. Maliyet analizi esaslı bilimsel bir ücret yaklaşımı ile 2003 yılından 2016 yılına kadar bölgesel değişim gösteren bir tarifeye sahipken 2017 yılından bu yana tüm illerimizde aynı ücret politikasına geçilmiştir. Enflasyon oranında artış içeren bu yaklaşım günümüz koşullarında reel olmayan ve dişhekimlerince pekte uygulanamayan bir duruma gelmiştir. Reel ücretlerle maliyet analizi çalışma sonuçlarını karşılaştırabilmek adına sizlerden kliniklerinizde uyguladığınız ücretleri bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Bu çalışma TDB rehber tarife hazırlama komisyonunca yürütülmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu

Ankete katılmak için tıklayınız…