BASIN AÇIKLAMASI
HİÇ BİTMEYEN HÜZÜN; ’Sağlıkta Şiddet Hız Kesmeden Devam Ediyor; Dün Bursa’daydı, Yarın Nerede?’


Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli Dişhekimi Hamdi Gören’in bir hastası tarafından bıçakla yaralanmasının ardından TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Tümay İmre, Dr.Serdar Sütcü, TDB Hukuk Müşaviri Av.Mustafa Güler, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Emel Eroğlu, Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı Burak Saran, Eskişehir Dişhekimleri Odası Başkanı Cihad Arkan, diğer Oda temsilcileri ve meslektaşlarımız  bugün  hastanede kendisini ziyaret ettiler.

Ziyaretin ardından bu vahim olayı kınamak ve sağlıkta şiddete bir kez daha dur demek amacıyla saat  12.00'de  Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde ve  tüm Oda bölgelerimizde  eşgüdümlü olarak  basın açıklaması yapıldı.

BASIN AÇIKLAMASI

HİÇ BİTMEYEN HÜZÜN;

‘Sağlıkta Şiddet Hız Kesmeden Devam Ediyor; Dün Bursa'daydı, Yarın Nerede?’

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli meslektaşımız Dişhekimi Hamdi Gören’in 18.09.2019 tarihinde bir hastası tarafından bıçakla yaralanmasını derin bir üzüntü ve endişeyle öğrendik.

Çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu olay sonrası hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.

Hiç bir meslek grubu daha yoktur ki insan için bu kadar emek verirken, fedakârlık yaparken karşılığında fiziksel ve /veya psikolojik şiddet görsün…  Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken, biz sağlık çalışanlarının "hedef" haline getirildiği ve hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği bir ortamı maalesef yaşıyoruz. 2002 yılından itibaren ülkemizde uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) ile birlikte sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında sayısal artışın yanı sıra çok sık ölüm olayları da yaşanır hale gelmiştir. Mevcut sistem; sağlık hizmetini meta, hastaya ise müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu sistemde nitelik değil, nicelik esastır ve ne yazık ki  bu durum hekim ile hastayı "düşmanlar" gibi karşı karşıya getirmektedir.

Artan şiddet; sonuçları açısından da sağlık çalışanları için önemli mesleki bir risk olmanın da ötesinde toplumsal bir sorun olarak kendini göstermektedir. Bu nedenle sağlık ortamında yaşanan şiddetin yaygınlığı   toplumsal cinnet gibi  ürperten davranış olağanlığını biz sağlık çalışanlarına yaşatmaktadır. Dolayısıyla  temelinde mevcut  sağlık sistemi ve  toplumda yaşanan  diğer genel sorunların da  iç içe olduğu bilinmektedir.

Şiddeti önlemek için hayatın her alanında şiddet dilinden vazgeçmeli, şiddet kullananlara karşı etkili ve caydırıcı olmayan mevcut düzenlemeler yerine Sağlık Meslek Birliklerinin hazırladıkları yasa tasarısı bir an önce  hayata geçirilmelidir. Sayın Sağlık Bakanı ve  Sayın Adalet Bakanını gerekli tedbirleri almak üzere sorumluluğa davet ediyoruz.

Yönetsel, hukuksal, mesleki ve toplumsal bağlamda çok yönlü ele alınması gereken "Sağlıkta Şiddet" konusunda kapsamlı çözüm önerilerimizi içeren TDB 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu ‘Sağlıkta Şiddet ve  Önlenmesi’  Çalışma Grubu raporumuzu kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Yaşanan bu vahim olayı bir kez daha kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve /veya psikolojik şiddet uygulanmasının önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari tedbirin eksiksiz olarak alınması talebimizi ve şiddet karşısında tüm meslektaşlarımız ile sağlık çalışanlarının yanında duracağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

‘Sağlıkta Şiddet ve  Önlenmesi’  Çalışma Grubu Raporu

Basından Yansımalar