TTB 70. BÜYÜK KONGRESİ’NE KATILDIK


‘Tababet İçin Adalet’  talebiyle düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü, Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Birliğimizi TDB Genel Sekreteri  Dr.Gülay Özdoğan’ın temsil ettiği kongreye; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile siyasi parti ve meslek örgütlerinin  temsilcileri katıldılar.

TTB 70. Büyük Kongresi’nin, adalet talebinin herkes için ihtiyaç haline geldiği bir dönemde yapıldığına işaret eden TTB Merkez Konseyi Başkanı  Sinan Adıyaman, Kongre’de bu talebi yalnız hekimler adına değil, toplumun tüm kesimleri adına dillendireceklerini vurguladı.  

TDB Genel Sekreteri Dr.Gülay Özdoğan da kongrede yaptığı konuşmada;  ‘Düşüncelerinden ve onları ifade etmesinden dolayı hiç kimsenin, hiçbir meslek örgütü ve onun yöneticilerinin hukuk aracılığı ile baskı altına alınmaması gerektiği evrensel kabul gören bir değerdir. Türk Tabipleri Birliği  kurumsal düşüncesini ifade etmesi nedeni ile yargının, tüm Merkez Konseyi Üyelerini cezalandırması , kamu kurumu niteliği taşıyan bir meslek örgütünün söz söyleme, fikrini ifade etme hakkına karşı orantısız bir cezalandırma çabası olarak tarihe geçecektir.  

Türk Tabipleri Birliği'nin evrensel değerler ve Dünya Tabipler Birliği etik ilkelerine göre yapmış bulunduğu bir basın açıklamasının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözardı edilerek Türk Tabipleri Birliği’nin önceki Merkez Konseyi üyelerinin tamamının hapis cezasına çarptırılmış olmalarını kabul edilemez buluyor; karara yapılan itirazın hukukun üstünlüğü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi temelinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.’ dedi.

Türk Dişhekimleri Birliği