SAĞLIK BAKANLIĞI
2020 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (226), diş tabibi (198) ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme sonuçları açıklandı.

Kura sonuçlarına göre;  dişhekimlerinin (198)   ve uzman dişhekimlerinin (45)  görev yerleri belli oldu.

Türk Dişhekimleri Birliği

Kura sonuçları için tıklayınız…