FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİ MESLEKTAŞIMIZA YAPILAN SALDIRIYI
KINIYORUZ!