TDB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanlarının katıldığı TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin de katılımı ile (webinar ortamında) 17.09.2020 tarihinde saat:19:30'da  aşağıdaki gündemle yapıldı.

GÜNDEM:

  1. Sonuçlanan Genel Kurullara ilişkin Oda Başkanlarımızın genel değerlendirmesi,
     
  2. COVID-19 Pandemisinin dişhekimliği hizmetlerine etkileri ile serbest ve kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunları, günümüze kadar bu konuda Odalarımız ve TDB tarafından  yapılanlar ile bundan sonra izlenecek çalışmaların görüşülmesi,
     
  3. TDB 18.Olağan Genel Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme