12 EYLÜL’Ü UNUTMADIK

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 40 yıl geçti.

Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, düşüncenin suç sayıldığı, siyasi demokratik gelişim sürecinin engellendiği, partilerin ve çok sayıda demokratik kitle örgütünün kapatıldığı, hukuk, adalet, bilim, emek ve çalışma hayatının yok edildiği  12 Eylül’le başlayan süreçte; ülkemiz siyasal, sosyal, hukuksal ve bilimsel alanlarda geri dönülmeyecek büyük tahribatlara uğramıştır. Bu dönemde ülkemiz baskı ve yasaklarla yönetildiği, toplumun kutuplaştırıldığı karanlık bir sürece girmiştir. 

12 Eylül darbesinin izleri 40 yıldır her bakımdan hayatımızın  içinde. O gün çıkarılan başta Anayasa olmak üzere çeşitli yasalar ve bunlara bağlı düzenlemelerle  yerleşmiş antidemokratik anlayış,  geçerliliğini korumaktadır.  

Toplum olarak 12 Eylül’ün utanç dolu karanlık yüzüyle hesaplaşamadığımız sürece, yaralarımızın tam anlamıyla sarılmasına ve  yeni bir gelecek inşa etmemize imkân yoktur.

Türk Dişhekimleri Birliği