FERDİ KAZA SİGORTASI
Sağlıklı Günler Dileklerimizle
YENİLENDİ

Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 32 Dişhekimleri Odasının talebi üzerine bu Odalarımıza üye meslektaşlarımız, 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası' kapsamına alınmıştır. 'Tetik Parmak' ve 'Carpal Tunel Sendromu- Tenisci Dirseği' tanısı konulan meslektaşlarımız, cerrahi müdahale dışında 'istirahat' yoluyla tedavi edilebileceklerinin raporla belgelenmesi halinde de yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabileceklerdir. 

WİLLİS TOWERS WATSON Brokerliğinde TDB ve DUBAI STARR SİGORTA arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir.  

Ferdi Kaza sigortasında herhangi bir yaş limiti bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımız ihtiyaç halinde sigorta poliçesinin kapsamı hakkında  bağlı bulundukları Odalarından bilgi alabilirler.

Başvuru Koşulları ve Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası detayları için tıklayınız…

Türk Dişhekimleri Birliği