CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi:
DİŞHEKİMLİĞİ BÖYLE BİTİRİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı  açıklamada; dişhekimliği fakülteleri kontenjanlarındaki artış oranının sonucunun  işsizlik ve atanamayan dişhekimleri olduğunu belirtti.       

Dişhekimlerinin neredeyse yarısının asgari ücretle çalışmak zorunda kalmasının halk sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu ifade eden İlgezdi, '2009 yılına kadar 29 olan dişhekimliği fakülte sayısının 95'e çıkartılması, kontenjanların sürekli artırılması eğitimde niteliği düşürdüğü gibi mezunları da işsizlikle karşı karşıya bırakmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse: 2007'den günümüze nüfus artış oranı yüzde 14.2'yken, dişhekimliği fakülteleri kontenjanlarındaki artış yüzde 522.5 oldu' diye konuştu. 2020 itibari ile 34 bin 45 olan dişhekimi sayısının böyle giderse 2028 yılında 90 bini aşacağını kaydeden İlgezdi, 'Mezun sayısı artarken, kamudaki istihdamın her sene azaldığı sır değildir. Bu yüzden 'atanamayan dişhekimleri' kavramı artık literatürdeki yerini almıştır' dedi. 

Çözümün, Türk Dişhekimleri Birliği'nin YÖK'ten de talep ettiği gibi yeni dişhekimliği fakültelerinin açılmasına engel olunmasından geçtiğini hatırlatan İlgezdi, 'Mevcut okullardaki kontenjanlar acilen azaltılmalıdır. Derslik ve klinikler modernize edilerek kaliteli öğrenim görülebilecek fiziki alt yapı sağlanmalıdır. Dişhekimliği fakülteleri giriş şartı tıp fakültelerinde olduğu gibi ilk 50 bine indirilmelidir' dedi.

Ülkemizdeki mevcut insangücü planlaması ile ilgili yanlış uygulamalar hakkında kamuoyu ile paylaşmış olduğu yerinde ve haklı tespitleri için Türk Dişhekimleri Birliği olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye teşekkürlerimizi sunuyor,  bir kez daha  yetkilileri göreve çağırıyoruz.

  • Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülteler bir an önce kapatılmalıdır.
  • Var olan fakülte kontenjanları acilen azaltılmalıdır.
  • Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalıdır.
  • Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülteler açılmamalıdır.
  • Fakültelerin müfredatları evrensel standartlarda, laboratuvarları ve kütüphaneleri ise taleplere yanıt verecek yeterlilikte olmalıdır.
     

Türk Dişhekimleri Birliği