ODA GENEL KURULLARI BAŞLIYOR
`TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç`ın Genel Kurul Mesajı`

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç, Nisan ayında yapılması gereken ancak Covid-19 Pandemisi nedeniyle ertelenen ve Temmuz ayından itibaren başlayacak olan  Oda Genel Kurullarına yönelik açıklamasında; 'Kurumsal geçmişimizle bugüne taşıdığımız başarıların gerisinde, etik değerlere bağlılık, özgüven ve büyük bir emek vardır. Kamu kurumu niteliği kimliğimizin getirdiği değerlerimizi koruma reflekslerimizi ve kamu yararı amacımızı,  ilkelerimiz ışığında  meslektaşlarımızın buluşma platformu olan Oda Genel Kurulları ile daha iyi noktalara taşıyacağız. İçinde bulunduğumuz olağanüstü olumsuz koşullara rağmen umutlarımızı kaybetmeden gelecek kuşakları aydınlatacak zindelik içerisinde, mesleki önceliklerimize sahip çıkarak,  hayatımızı; sevgiyi egemen kılacak değerlerle  şekillendireceğiz.' dedi.

***

Sayın Başkan;

Odalarımızın genel kurullarının da ertelenmesine neden olan Covid 19  Pandemisi; adeta yer küreyi yeniden  şekillendirerek  bilgilerimizi, öğretilerimizi, ezberlerimizi değiştirecek  bir sürece doğru dünyayı sürüklemektedir.  Bu durumdan etkilenen ülkemizde de  büyük bir ekonomik krizle birlikte yoksulluğun ve işsizliğin;  gelecek bir kaç kuşağı da şimdiden etkisi altına alacağı beklenir hale gelmiştir. İlk vak'anın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden günümüze kadar  yaşanan binlerle ifade edilen can kayıpları ve daha henüz nerede duracağı bilenmeyen   küresel  düşmanın  hayatımızdan daha nice canlar alacağı  kabullenilmiş olağanlıkla adeta güncelimiz olmaya devam etmektedir.

Odalarımızın  genel kurullarına; Covid 19 Pandemisinin etkilerinin yanı sıra Anayasanın 135.maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek birliklerinin karşı çıkmalarına rağmen meslek odaları ve birliklerinin siyasetin etkisi altına alınarak güç kaybetmelerini hedefleyen yasa değişikliği çalışmalarının gölgesinde girilmiştir.

Sayın Başkan;

1 Haziran'dan itibaren  pandemide normalleşme sürecine girildiği açıklandığından Nisan ayında yapılamayan genel kurullarımızın bu defa Temmuz-Ağustos ayları içerisinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurullarımız Türk Dişhekimleri Birliği’nin kurumsal vizyonunu daha üst noktalara taşıyacak, dinamik ve üretken kılacak önemli platformlar olarak görmekteyiz. Genel Kurullarımızda alınacak kararlar mesleki politikalarımızı yönlendirerek gelişme, birlik ve dayanışma yeteneğimizi artıracaktır.

25/6/1985 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu ile tüzel kişiliğine kavuşan Dişhekimleri Odalarımız, şimdiye kadar düzenli olarak Genel Kurullarını özgür ortamlarda ve özgür iradeleri ile gerçekleştirmektedir.

Dişhekimlerinin Oda organlarında  görev  almaları  tamamen gönüllülük   esasına dayandığından, meslek adına çıkarsız bir özveriyi,  seçilen  meslektaşlarımızın günlük yaşamlarının  doğal bir parçası haline getirmektedir. Bu doğal katılım ile gelişen mücadele inancı önümüzdeki dönem Türk Dişhekimleri Birliği'nin çalışmalarındaki en önemli güç olacaktır.

Kurumsal geçmişimizle bugüne taşıdığımız başarıların gerisinde, etik değerlere bağlılık, özgüven ve büyük bir emek vardır. Kamu kurumu niteliği kimliğimizin getirdiği değerlerimizi koruma reflekslerimizi ve kamu yararı amacımızı,  ilkelerimiz ışığında  meslektaşlarımızın buluşma platformu olan Oda Genel Kurulları ile daha iyi noktalara taşıyacağız. 

İçinde bulunduğumuz olağanüstü olumsuz koşullara rağmen umutlarımızı kaybetmeden gelecek kuşakları aydınlatacak zindelik içerisinde, mesleki önceliklerimize sahip çıkarak,  hayatımızı; sevgiyi egemen kılacak değerlerle  şekillendireceğiz.

Bu duygularla Oda organlarında günümüze kadar çalışmış, emek vermiş başta siz değerli Başkan olmak üzere tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunarken,  Genel Kurulunuza katılan haziruna  iyi dilek, selam ve saygılarımı gönderiyorum.

Prof.Dr.Atilla Ataç 
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı
                                  

2020  YILI ODA GENEL KURUL TARİHLERİ 

4-5 Temmuz
2020

18-19 Temmuz
2020

25-26 Temmuz
2020

8-9 Ağustos
2020
15-16 Ağustos
2020
 22-23 Ağustos
2020

5-6 Eylül
2020

  Malatya    Adana   Edirne  Uşak  Aydın  Kocaeli  İstanbul

  Şanlıurfa

 Antalya

 Erzurum 

  Osmaniye Manisa 

 İzmir

 

Bursa

  Eskişehir

  Van Muğla

 

  Çanakkale Hatay        
  Elazığ   Konya        
   Tekirdağ Sakarya        

 

   Trabzon

Samsun

     

 

 

Zonguldak

       

 


(*) Odalarımız tarafından Genel Kurul tarihleri bildirildikçe, tablo güncellenecektir.
(**) Genel Kurul Sonuçları için Oda isimlerine tıklayınız...