TDB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TBMM Gündemine alınan ‘Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Birlikleri Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Yönelik  Yasa Teklifi’ hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanlarının katıldığı TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin de katılımı  ile (webinar ortamında)  04.06.2020 Perşembe günü  yapıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ