DR.DUYGU İLHAN
`GLOBAL HEALTH DELİVERY PROJECT-HARVARD`
PROGRAMINA KABUL EDİLDİ

TDB Dışilişkiler Komisyonu Üyesi Dr. Duygu İlhan, bu yılki ‘Global Health Delivery Project-Harvard’ programına kabul edildi.

‘Global Health Delivery Project’; Harvard Medical School ve Harvard Business School’un disiplinlerarası işbirliği ile 2007’ten beri yürütülmektedir. Her yıl ABD başta olmak üzere tüm dünyadan toplam 40 sağlık profesyonelinin kabul edildiği programın misyonu; küresel olarak değer tabanlı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini ilke edinen profesyonelleri biraraya getirmek ve desteklemektir.

Global Health Delivery Project(GHDP),için en önemli kabul şartlarından biri küresel anlamda genel sağlığın iyileştirilmesi ve teşviki için uluslararası başarı ve adanmışlık gösteren bir sağlık profesyoneli olabilmek.

Bu yılki programın ana hedefleri kapsamındaki konular;

  • Sağlık, Ekonomi ve politikalar çerçevesinde karar alma becerileri
  • Sağlık Hizmeti verilmesinin en güncel prensipleri
  • Küresel Sağlık Konuları ve senaryolar üzerinde çözümler
  • Liderlik ve Anlaşmazlıkların Yönetim Stratejileri
  • Ulusal ve uluslararsı programların takibi ve değerlendirilmesi


Dr. Duygu İlhan'ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği