E-SERBEST MESLEK MAKBUZU`NA GEÇİŞ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR

Değerli Meslektaşımız; 

E-Serbest Meslek Makbuzu'na geçiş tarihinde herhangi bir değişiklik yoktur.  Uygulama süresinin başlangıç tarihi; 1 Haziran 2020'dir.

TÜRMOB tarafından yayınlanan bir genelgede 'Olağanüstü durum ve teknik nedenlerle doğacak zorluklar göz önüne alınarak ,e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler.' denilerek sadece uygulamanın başladığı ay içinde kağıt ortamında makbuz düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Bu genelge uygulama başlangıcında zamanında sisteme dahil olanların, çeşitli aksaklıklar yaşayabilecekleri göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığının süre uzatımı ile ilgili bir bildirimi yoktur. 

Mevcut uygulamaya göre 01.06.2020 tarihine kadar tüm meslektaşlarımızın başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği