DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI KUTLU OLSUN…

Engellilik; yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları ile tüm bireyleri yakından ilgilendiren toplumsal bir konudur.

Engellilere yaşamı ulaşılabilir kılmak ve onların hiçbir 'engele' takılmadan normal yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, uygar toplumların en temel önceliklerinden birisidir.

Toplumumuzun en özel ve en değerli üyeleri olduklarının bilinciyle tüm engellilerimizin Dünya Engelliler Haftasını kutluyor,  hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan toplumumuzun tüm kesimlerini duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği