BASIN AÇIKLAMASI
‘MESLEK ODALARI DEMOKRASİNİN GÜVENCESİDİR…’

Anayasa’nın 135. Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde kurulmuş Meslek Birliğinin görevlerini yerine getirebilmesi için kamusal yetkilerinin korunması zorunludur.

Meslek Birliğinin özerkliği kamu idaresinden bağımsız olarak karar ve yürütme organlarını seçebilme hak ve yetkisini içermektedir. Özerklik, kurumların dış etkilere karşı korunmasını güvence altına almaktır. Meslek Birliklerinin zayıflatılmasının hiçbir toplumsal yararı yoktur.

35 yıllık geçmişe ve birikime sahip, 37 bini aşkın dişhekimi ve 37 Dişhekimleri Odası ile örgütlenmiş bulunan Türk Dişhekimleri Birliği, Anayasayla tanımlanan haklarına sahip çıkacak ve halkın sağlığı adına tüm görevlerini yerine getirmeye  aynı kararlılık ve inançla devam edecektir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği