`Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası` Sonrası ŞİDDET!

Trabzon KTÜ  Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına fiziksel saldırıda bulunan kişi TBMM’den  sağlıkta şiddeti önleme amacıyla yeni çıkan, cezalarda artırım ve yaptırımı içeren yasaya rağmen kısa sürede serbest bırakıldı.

Covid-19  hastalarının   tedavi gördüğü bölüme girerek fiziksel saldırının yanı sıra toplum sağlığını da tehlikeye düşüren bu saldırganın serbest bırakılmasını kınıyor ve yasaların uygulanabilirliği konusundaki haklılığımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sağlıkta şiddet önlenene kadar mücadelemizi ve takibimizi sürdüreceğimizi tekrar vurguluyoruz.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu