GENEL BAŞKANIMIZ PROF.DR.ATİLLA ATAÇ, ARTI TV’DE KORONAVİRÜS VE DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINI DEĞERLENDİRDİ

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç, 22 Nisan 2020 tarihinde Artı TV’de koronavirüs salgını ve dişhekimlerinin çalışma koşulları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Maske ve kişisel ekipman konusunda, salgın herkesi hazırlıksız yakaladığı için gerek tedarikinde gerekse dağıtımında başta bir organizasyon eksikliği yaşandığına değinen Ataç; serbest çalışan dişhekimlerinin ekipman ihtiyacı konusunda Birlik olarak Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde Dişhekimleri Odaları üzerinden ekipman ihtiyacının sağlandığını belirtti. En başta meslek örgütleri ile ortak hareket edilseydi bu sorunların da yaşanmayacağını belirten Ataç, ancak asıl sorunun malzeme tedarikinin devamlılığını sağlamak olduğunu, bu ekipmanlar olmadığı takdirde en riskli grup olan dişhekimlerinin acil olsa bile hastalarına bakamayacaklarının altını çizdi.

Pandemi sonrası tüm dünyada ve ülkemizde hasta bakma prosedürlerinin kaçınılmaz olarak değişeceğini belirten Ataç, dişhekimlerinin ve yardımcı personelinin hem çalışma stillerinde hem de koruyucu ekipman ve aletlerinde değişiklilerin / eklemelerin olacağını ifade etti. Hasta randevu saat aralıklarının, bekleme salonu koşullarının değiştirileceğinden bahseden Ataç, dişhekimlerinin viritük hastalıklar konusunda deneyimli bir meslek grubu olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Türk Dişhekimleri Birliği

VİDEO GÖRÜNTÜSÜ;