KİŞİSEL KORUNMA EKİPMANLARININ TEMİNİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Değerli Meslektaşımız;

Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk grubunda yer alan dişhekimleri için, kişisel koruyucu ekipman kullanımı (özellikle n95-FFP2 maskeler) hayati önem taşımaktadır. 

Birliğimizin yapmış olduğu girişimlerin sonucu   kişisel koruyucu ekipmanların (N95 Maske ve Tulum) Odalar üzerinden meslektaşlarımıza  dağıtımı için sizlerin belirteceği talepler doğrultusunda topluca USHAŞ'tan  temin edilmesi yönünde varılan mutabakat; http://www.tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=3444  haber linki ile siz değerli meslektaşlarımıza duyurulmuştu.

İstenilen ekipmanlar geçtiğimiz haftadan itibaren Odalarımıza sevk edilmeye  başlanmış olup, dağıtım organizasyonu Odalarımız tarafından yapılacaktır. 

Daha önce kişisel olarak USHAŞ'tan malzeme talebinde bulunan meslektaşlarımızın taleplerinin karşılanamayacağı, yatırdıkları ürün bedellerinin  3-4 gün içinde kendilerine iade edileceği bilgisi alınmıştır.

Dişhekimleri Odalarının Birliğimizden yeni ürün taleplerinin olması halinde bu talepler tarafımızdan USHAŞ'a iletilecektir.

Diğer yandan kişisel koruyucu ekipman temininin Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yapılacağı konusunda kamu oyunda bir bilgi yer almakla beraber, DMO ile USHAŞ arasında henüz  protokol çalışmaları sürdürüldüğünden yeni bir açıklamaya kadar  USHAŞ'ın  dağıtım görevini sürdüreceği belirtilmiştir.

Gelişmeler siz meslektaşlarımıza ayrıca duyurulacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği