GENEL BAŞKANIMIZ NTV TELEVİZYONUNUN KONUĞUYDU;
ATAÇ; ‘Virütik Hastalıklar Konusunda En Hazırlıklı Hekim Grubu Dişhekimleridir`

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla S.Ataç, 20.04.2020 tarihinde saat:16.00’da yayınlanan NTV Haber Bülteninin canlı yayın konuğu oldu. Ataç, Covid-19 salgını ile mücadelede dişhekimlerinin üstlenmiş olduğu roller hakkında önemli bilgiler verdi. Dişhekimlerinin hem özelde hem kamuda ilk günlerden itibaren mücadelenin içinde yer aldığını ifade eden Ataç, Sayın Sağlık Bakanı'nın dişhekimleri ile ilgili açıklamasından sonra bunun görünür olduğunu ve şu an kamuda çalışan dişhekimlerinin  filyasyon çalışmalarına katıldıklarını ifade etti.

Ataç, Covid-19 salgınının aslında halkta salgın hastalıklar hakkında bir farkındalık yarattığını, oysa dişhekimlerin bundan önceki SARS, MERS, HIV, hepatit, suçiçeği, tüberküloz gibi salgın hastalıklar konusunda 3.sınıftan itibaren aldıkları çekirdek eğitimle oldukça hazırlıklı olduklarını ifade ederek,  virütik hastalıklara karşı en hazırlıklı hekim grubunun  dişhekimleri olduğunun altını çizdi.

Ataç; Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda dişhekimliğinde şu an hem kamuda hem de özelde elektif işlemlerin değil, sadece acil tanımı içindeki işlemlerin yapıldığını ve dişhekimlerinin tedavi sırasında gerek kendilerini ve gerekse hastalarını korumak adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Türk Dişhekimleri Birliği