KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN TEMİNİNDE YAŞANAN GÜÇLÜKLER

Değerli Meslektaşımız;

Pandemi ile savaşta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Müdürlüğü’nün yayınladığı dişhekimliğinde elektif tedavilerin ertelenmesi ve sadece acil tedavilerin yapılmasına yönelik düzenlemeler kapsamında kamuda, üniversitelerde ve özel sağlık kuruluşlarında  çalışan dişhekimleri için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır.

Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk grubunda yer alan dişhekimleri için, kişisel koruyucu ekipman kullanımı (özellikle n95-FFP2 maskeler) hayati önem taşımaktadır. Bunların temini konusunda, TDB olarak, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve USHAŞ ile yapılan görüşmelerde kalıcı bir sonuca varılamamıştır. 

USHAŞ uygulamasında serbest çalışan dişhekimi muayenehanelerinin kaydı konusunda eksik girişler yapıldığı, poliklinik ve ağız diş sağlığı  merkezlerinin de tek adres olarak girilmesi sonucu sadece tek muayenehane kabul edilerek işlem yapıldığı, bu durum düzeltilmek istenirken bu kez de muayenehanelerin kapsam dışı bırakıldığı, sipariş veren ve ücret yatıran muayenehanelere de ürün tedariki yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Tek elden tedarik ve dağıtım yapılmasının bir sonucu olan bu kaçınılmaz durumda, konunun yaptığımız her türlü girişime karşın çözümsüz kalması, acil tedavi hizmeti vermek isteyen dişhekimlerini bu hizmetlerini yapamaz durumuna getirmiştir.

USHAŞ tek elden ürün toplama ve satma üzerine kurulu sistemine, dişhekimlerini tanıtmada ve ürün dağıtımında sıkıntılar yaşamakta ve sonuç itibarıyla acil tedavileri yapan ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından pandemi savaşına destek amacıyla sahaya sürülen dişhekimleri kişisel koruyucu ekipman temin edememektedir. 

Konunun yaptığımız her türlü girişime karşın çözümsüz kalması, özel ADSM, poliklinik ve muayenehanelerde acil tedavi hizmeti vermek isteyen dişhekimlerini bu hizmetlerini yapamaz duruma getirmiştir.

Meslek örgütümüzün destek ve önerilerinin de dikkate alınacağı acil çözüm konusunda  kısa sürede hayata geçirilecek bir düzenleme yapılarak en yüksek risk grubunda yer alan   biz dişhekimleri için  hayati öneme haiz kişisel korunma ekipman ihtiyaçlarının  acilen giderilmesi hususunda, başta Sağlık Bakanı olmak üzere siyasi partilerin grup başkanvekilleri, dişhekimi milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve USHAŞ'a birer yazı gönderilmiştir.

Sorunun bir an önce çözümü için ayrıca  tüm yetkililerle doğrudan görüşmelerimiz sürmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği