OSMANİYE DİŞHEKİMLERİ ODASI
KURUCU GENEL KURULU YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 23 Ocak 2020 tarihli toplantısında; Adana Dişhekimleri Odasına bağlı  Osmaniye ilinde Dişhekimleri Odası kurulmasına karar verilmiş, TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından 5 kurucu üye atanarak Oda çalışmalarına başlamıştı.

Yasa gereği kuruluşunu takiben 3 ay içerisinde Kurucu  Genel Kurulun gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunduğundan Osmaniye Dişhekimleri Odası Kurucu Genel Kurulu; 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapıldı.

Yapılan seçim sonucuna göre  resmi olmayan sonuçlara göre;

Osmaniye Dişhekimleri Odası Yönetim Kuruluna; Hanifi Yıldırım, Burak Acun,  Enes Akbaba,  Erhan Akgül, Alper Koç                                                                                                          

Disiplin Kuruluna; Yavuz Gökçe,  Mehmet Akif Özdemir,  Mete Ezici, Oral Usanmaz,   Fatih Soner Aslan                                                                

Denetleme Kuruluna; Bülent Aksak, Kerimcan Gökalp Akın,  Hakkı Serdar Ünal                                                        

Birlik Genel Kurulu Delegeliğine; Hanifi Yıldırım,  Oral Usanmaz , Enes Akbaba, Alper Koç, Erhan Akgül                                                                    

seçildiler.

İlçe Seçim Kurulundan alınan mazbatalarından sonra  Oda  Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdadır.  

Başkan                        : Burak Acun

Başkanvekili                : Alper Koç

Genel Sekreter            : Enes Akbaba

Sayman                       : Erhan Akgül

Üye                              : Hanifi Yıldırım

Osmaniye  Dişhekimleri Odası kurullarında görev alan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği