OSMANİYE DİŞHEKİMLERİ ODAMIZ KURULDU

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 23 Ocak 2020 tarihli toplantısında; Adana Dişhekimleri Odasına bağlı  Osmaniye ilinde Dişhekimleri Odası kurulmasına karar verilmiştir.

3224 sayılı yasanın 4. maddesine göre Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz diş hekimi bulunan her ilde bir oda kurulması,  yeni kurulan Odaların en geç üç ay içerisinde organlarının seçimini yapmalarını hükme bağlamıştır. Oda kuruluşu 23.01.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığına bildirilerek tüzel kişilik kazanmış olup, TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanan Kurucu Üyeler Genel Kurul hazırlıklarına başlamıştır. 

Osmaniye Dişhekimleri Odamızın kurulması ile Türk Dişhekimleri Birliği  Oda sayısı 37 olmuştur.

Türk Dişhekimleri Birliği