E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI BAŞLADI

Değerli Meslektaşlarımız,

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura Uygulaması’ na zorunlu geçiş başlamıştır.

Şirket olarak faaliyet gösteren Dişhekimlerimiz;

- Doğrudan hastalar için vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi  aşması halinde,

- Hastanın çalıştığı kuruma yani vergi mükelleflerine ise vergiler dahil toplam 5.000 TL’yi aşması halinde  01.01.2020 tarihinden itibaren düzenleyecek faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden (e-belge düzenleme portalı) e-arşiv fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Muayenehanelerinde tek başına faaliyet gösteren Dişhekimleri için e’makbuz uygulama zorunluluğu ise 01.06.2020 tarihinde başlayacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği