“BUGÜNÜN PENCERESİNE GEÇMİŞTEN YANSIYANLAR”

İstanbul Dişhekimleri Odası Arşiv ve Müze Komisyonu tarafından, 1908-1964 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dişhekimliği Okulu ve 1912-2015 Türk Diştabibleri Cemiyeti ile ilgili yapılan bir derleme kitabı, "Bugünün Penceresine Geçmişten Yansıyanlar" ismiyle  dijital olarak yayınlanmıştır.

Mesleğimizin tarihinden bir yaprak aralayan bu derlemenin yapılarak yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

“Bugünün Penceresine Geçmişten Yansıyanlar” Kitabı için tıklayınız.