SAĞLIK BAKANLIĞI 2019 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (122) ve  diş tabibi (286)  kadrolarına ilk defa veya yeniden atama kura sonuçları açıklandı.

Kura sonuçlarına göre;  dişhekimlerinin   ve uzman dişhekimlerinin  görev yerleri belli oldu.

Kura sonuçları için tıklayınız…

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.…