TÜRKİYE`DE BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİNİN 111.YILI
‘18-24 Kasım 2019 Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Dişhekimliği Günü’


 

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta;  Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı koymak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde dişhekimliği mesleği,  misyonu ve vizyonu itibariyle gençlerimiz arasında en öncelikli tercih nedeni olmakla beraber, bugün eğitim ve insan gücü dağılımı koşullarındaki plansızlık nedeniyle büyük sorunlar yaşadığımız, gelecekte ise bu sorunları  çok daha büyük yaşayacağımız gerçeğini ve beyhude harcanan kamu kaynaklarındaki israfın  her vesileyle dile getirilmesine  karşı yetkililerin siyasi popülizmin ağır basması  nedeniyle  bir türlü anlatılamamasının  üzüntüsünü yaşıyoruz.

Alt yapıdan yoksun,  akademik kadroları bulunmayan belli bir gerekçesi ve standardı olmaksızın yeni açılan dişhekimliği fakülteleri, bunun yanı sıra  artan kontenjanları,  kamuda niteliksiz tedavi yaratan performans uygulamaları,  atanamayan dişhekimlerinin yaşadığı sıkıntılar, en eğitimli insan gücü  olmasına rağmen işsizlik oranı giderek artan meslektaşlarımızın sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları, dişhekimlerinin çalışma hayatında karşılaştıkları  şiddet ve mobbing vb gibi mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren pek çok sorunla  mücadele ederken modern dişhekimliğinin 111. yılında,  bir asır geçmişin olgunluğu ve deneyimi ile  toplumun ağız diş sağlığına Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları  olarak kurumsal katkı yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Bu yıl Türkiye'de 22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasında, modern dişhekimliğinin 111. yılını kutlarken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından  bizlerin de çalışmalarında esas aldığı ekteki bülten ile; Avrupa Ağız Diş Sağlığı 2019 Programı Rehberi Diş Çürüğü Önleme Bülteninde  ‘Florür ve Ağız Diş Sağlığı, Sağlıklı Ortamlar (su, tuz veya süt) ve Kişisel Hijyen (florür içeren diş macunu) Yoluyla Hastalığın Önlenmesi’ yol haritasını belirledi.

Yukarıda açıkladığımız olumsuz koşullara rağmen  Dişhekimleri olarak bizler; ağız diş hastalıklarını önlemesi için bu rehberlikler ışığında halkımıza  koruyucu ağız diş sağlığı öncelikli diş tedavilerini gerçekleştirmede çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Tüm vatandaşlarımızın “Toplum Ağız  Diş Sağlığı Haftasını”,  meslektaşlarımızın   “22 Kasım Dişhekimliği Gününü”  kutluyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

DSÖ Ağız Diş Sağlığı Bülteni - Diş Çürüğü Nedir? Nasıl Önlenir?

Basından Yansımalar için tıklayınız....

***

BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİ - TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
VE 22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ TARİHÇESİ

M.Ö 3000 yıllarında rastlanan diş tedavilerine yönelik uygulamalarla başlayan dişhekimliğinin bağımsız bir meslek olarak ortaya çıkışı 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Türk Dişhekimliği Tarihi, uzun yıllar Türk Tıp Tarihi içinde bir bölüm olarak incelenmiştir. Ancak bir cerrahi sanat alanı olan dişhekimliğinin, 19.yüzyılda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmeye başlaması onun, ayrı bir bilim dalı olarak incelenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. 19.yüzyılda Türkiye’de dişhekimliği, tıbbın diğer kolları gibi bir disiplin altına alınmaya başlanmış ve 20.yüzyılda daha da gelişmiştir.

19.yüzyılda Osmanlı tıbbı diğer yüzyıllara göre yüzünü daha fazla Batıya dönmüş ve daha modern görünümlü bir karakter kazanmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet hareketleri de bunda öncülük etmiştir. Cumhuriyetle birlikte ise, daha sonra modern bir görünüm alacak olan birçok kuruluşun temeli atılmış, modern tıp ve dişhekimliği eğitimine geçiş bu dönemde olmuştur.

14 Mart 1827’de kurulan Tıphane ve Cerrahane-i Amire, ülkemizdeki tıp öğretiminin ilk modern aşamasını oluşturur. Okul daha sonra Tıphane ile birleşerek 1938’de Mektebi Şahane adını almıştır. Sivil tıbbiyenin 1 Ekim 1908’de fakülte unvanını almasından sonra 22 Kasım 1908’de bütçesi oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulan Dişçi Okulu, 28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlamıştır. Dişhekimliği okulunun kurulması ile birlikte dişhekimliği eğitimi de çağdaş bir şekil almıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17.01.1996 tarihli başvurusu Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.1996/ 1769, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07.02.1996/624 ve İç İşleri Bakanlığı’nın 26.04.1996 tarih ve 3204 sayılı oluru ile 22 Kasım, ‘Dişhekimliği Günü’ olarak kabul edilmiştir.

22 Kasım'ı içine alan hafta, ağız diş sağlığının yaşamımızdaki önemini topluma daha iyi yansıtmak amacıyla 1996 yılından itibaren  "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak bütün yurtta kutlanılmaya başlanmıştır.