DİŞHEKİMİ MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİK

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile TBMM’de bulunan Dişhekimi Milletvekilleri AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ile 12 Kasım 2019 tarihinde bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Cumhuriyet Halk Parti İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamadılar.

Toplantıda dişhekimliği mesleği ve meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.  Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel  Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,  halen taslak olarak üzerinde çalışılan Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi ve İdari Yaptırım Uygulanması Hakkında Yönetmelik,  gerekli altyapı ve eğitim kadroları olmaksızın sayıları giderek artan ve bugün itibarıyla 92 sayısına ulaşan  dişhekimliği fakülteleri,  yetersiz koşulların eğitime yansımaları, insan gücü dağılımının yapılamamış olması ve dişhekimine gitme sıklığının çok düşük olmasına bağlı istihdam darlığı karşısında işsiz dişhekimi sayısının giderek artması, Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin zorunlu olması, koruyucu hizmetlere yönelik serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet alımı ve bu konuda TDB-kamu  işbirliği, muayenehanelerde ikinci bir  dişhekiminin sigortalı olarak  çalışmasına imkan sağlanması ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarındaki sorunları üzerinde TDB görüşleri aktarıldı.  Toplantı sonunda düzenli aralıklarla bir araya gelme temennisi dile getirildi.

Türk Dişhekimleri Birliği