SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


 

Sağlık Çalışanların Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi 19-20 Ekim tarihlerinde Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında gerçekleştirildi.

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla Ataç’ın ikinci gün Sözel Bildiriler oturumunun başkanlığı yaptığı Kongrede; Sağlıkta Dönüşüm Programı ve taşeronlaştırma uygulamaları ile birlikte mesleki risklerin çok ötesinde çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının giderek ağırlaştığına, iş güvencesi ve özlük haklarının yok edildiğine, demokratik mücadele haklarının antidemokratik uygulamalarla engellendiğine vurgu yapıldı. Ayrıca şiddet başta olmak üzere birçok sorunla birlikte çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan sağlık çalışanları sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği