SAĞLIK BAKANLIĞI
2019 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ YAYINLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (122) ve  diş tabibi (286)  kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

  • Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.
  • Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr ) internet adresinden ilan edilecek.
  • Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecek.


İlan metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Dişhekimi ve uzman dişhekimi münhal yerler listesi için tıklayınız… 

2019 YILI 3.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

23 Ekim 2019 Çarşamba
(Başvuru başlangıç tarihi)

30 Ekim 2019 Çarşamba
(Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar )

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

04 Kasım 2019 Pazartesi Saat 18: 00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

14 KASIM 2019 PERŞEMBE

KURA TARİHİ
(Yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

16 Aralık 2019 Pazartesi saat 18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati
(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi güvenlik soruşturması sonucuna göre göndereceklerdir.)