TDB KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Güncelleme Komisyonu

Komisyon ilk toplantısını 16.10.2019 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

Gündem:

 1. Görev Dağılımı
 2. Önceki Dönem Çalışmalarının İncelenmesi
 3. Yeni Dönem Çalışma Hazırlıklarının Planlanması
 4. Yeni Dönem Tarifeye Girmesi Gereken Hizmet Birimleri
 5. Yeni Dönem Tarifeden Çıkması Gereken Muhtemel Hizmet Birimleri
 6. Anketlerin Değerlendirilmesi
 7. Önceki Çalışma Döneminde Eksik Kalan İş Analizlerinin Değerlendirilmesi
 8. 2020 Yılı Tarifesinin Bir veya İki Grup Olması Yönünde Değerlendirilmesi
 9. Risk Analiz Tablosunun Yeniden Güncellenmesi
   


 

S.N

ADI SOYADI

ODASI

1

 Muharrem Armutlu
 (Sorumlu MYK Üyesi)

 Mersin

2

 Yusuf İzzettin Çamurdan

 Adana

3

 Hüseyin Eminoğlu

 Ankara

4

 Volkan Güngör

 İstanbul

5

 Ali Karaağaç

 Ankara

6

 Seçkin Özeralp

 İstanbul

7

 Salih Yazıcı

 İstanbul

 Nesrin İnan Akça

 Ankara Proje Danışmanı

 

Genç Dişhekimleri Komisyonu

Komisyon ilk toplantısını 16.10.2019 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

Gündem:

 1. Komisyonun Görev Dağılımının Yapılması.
 2. Geçmiş Dönemde Hazırlanmış TDB Genç Dişhekimleri Kolu Taslak Yönergesinin Değerlendirilmesi.
 3. Geçmiş Dönemlerde Yapılan Komisyon Çalışmalarının İncelenmesi.
 4. Yeni Döneme İlişkin Yapılabilecek Önerilerin Görüşülmesi. (Önerilerin önceden hazırlanıp komisyona sunulması rica olunur)
 5. 2019 Kasım Ayına Kadar Bir Yıllık Faaliyet Takviminin Belirlenmesi
   


 

S.N

ADI SOYADI

ODASI

1

 Tolga Kutal
 (Sorumlu MYK Üyesi)

 Tekirdağ

2

 Murat Alp Altay

 Adana

3

 Salih Balkaya 

 Kayseri

4

 Arthur Bozacıoğlu

 İstanbul

5

 Elif Gizem Işık

 Eskişehir

6

 Yaprak Kalkan

 İstanbul

7

 Maide Nur Korkusuz

 Aydın

8

 Salih Özcan

 Çanakkale

9

 Aydan Tunca

 İzmir

10

 Pelin Uçar Yıldırım

 Kocaeli

 

Mesleki Ürün ve Hizmetler Komisyonu

Komisyon ilk toplantısını 16.10.2019 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

Gündem:

 1. Görev Dağılımı
 2. Komisyon Görev Tanımının Görüşülmesi
 3. Protez Laboratuvarlarından Alınacak Hizmetle İlgili Protokol Oluşturulma Çalışmalarının Görüşülmesi
 4. Ürün Takip Sisteminde Var Olunan Sürecin Görüşülmesi
 5. TDB – DİŞSİAD Arasında İmzalanan Protokolün Komisyon Üyeleri Tarafından Yeniden Hatırlanmak Üzere Gözden Geçirilmesi.
   


 

S.N  

ADI SOYADI

ODASI

1

 Buket Uğuz
 (Sorumlu MYK Üyesi)

 Adana

2

 Muzaffer Aslan

 Adana

3

 Aşkın Daldal

 Isparta

4

 Sema Şen Günaydın

 Trabzon

5

 Ahmet Kanatlı

 Hatay

6

 Emrullah Maraş

 Kayseri

7

 Müslüm Saraçoğlu

 Şanlıurfa

8

 Cem Solmaz

 İstanbul

9

 Ercan Sükut

 Ankara

 

SDE Yüksek Kurulu (SDEYK)

Kurul, 11.10.2019 tarihinde toplanarak gelen başvuruları değerlendirip, kredilendirdi.
 


 

S.N

ADI SOYADI

1

 Prof. Dr. Onur Şengün  (Başkan)

2

 Prof. Dr. Neşe Akal

3

 Doç. Dr. Hakan El

4

 Prof. Dr. Hülya Erten

5

 Prof. Dr. Orhan Güven

6

 Dişhekimi Necdet İmaç

7

 Prof. Dr. Feridun Şaklar

8

 Prof. Dr. Bülent Cumhur Uludağ

9

 Prof. Dr. Mehmet Yalım