ANKET YANITLARI İÇİN TEŞEKKÜR

Değerli Meslektaşlarımız;

2020 Yılı Dişhekimliği Muayene ve Tedavi Ücretlerini belirleme çalışmalarında değerli görüşlerinize ihtiyaç duyularak buna ilişkin hazırlanan anketlere web sitemizde yer verilmiş ve sizlerden önemli görüşler alınmıştır.

Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği