1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN!

‘Yurtta sulh, cihanda sulh’
Mustafa Kemal ATATÜRK

Dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm insanların en temel evrensel hakkı ‘yaşam hakkı’dır. Ancak bugün dünyanın bir çok yerinde yaşanan savaşlar, masum insanları hedef alan  terörist saldırılar ve iktidar savaşları nedeniyle  yaşam hakkı hiçe sayılmakta, barışa ve hoşgörüye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Yaşam hakkının kutsallığına inanan bizler; hem yaşadığımız coğrafyada hem de tüm dünyada savaşların son bulmasını, şiddet ve çatışma ortamı yerine  barışın, demokrasinin, hoşgörünün ve anlayışın hakim olduğu bir dünya diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği