MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN YAZIŞMA PLATFORMU AÇILDI...
’Görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?’

Serbest çalışan dişhekimlerinin  2020 yılında Uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ışık tutması bakımından tarife konusundaki  görüş ve öneriler ile,

Kamuda  ya da  serbest ortak  çalışma birimlerinde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını ve bunların çözümüne yönelik önerilerinin alınması kararlaştırılmıştır. 

Web Sitemizde yer verilen yazışma platformuna http://www.tdb.org.tr/yorum_anket_liste.php  linkinden ulaşılabilmektedir. 

Türk Dişhekimleri Birliği