BASINA VE KAMUOYUNA

Demokratik seçimle iş başına gelmiş olan Belediye Başkanlarının idari tasarruf ile görevlerinden uzaklaştırılmış olmaları, toplumsal huzurumuzun ve en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde milli bütünlüğümüzün yara almasına, ülke genelinde yeni tartışma ve ayrışmalara neden olabilecektir.

Halkın seçme ve seçilme iradesine ve hukuk devleti ilkelerine bağlılık, demokratik devlet anlayışının temeli olduğundan bu çerçevede herkesin zaman geçirmeksizin üstüne düşeni yapması gerektiğini düşünmekteyiz.

Prof.Dr.Atilla Ataç
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı