SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7.ULUSAL KONGRESİ EKİM’DE YAPILACAK

 

Günümüzde sağlık çalışanları Sağlıkta Dönüşüm Programı ve taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamaları ile birlikte mesleki risklerin çok ötesinde çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalmış durumdadır.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları giderek ağırlaşmakta, iş güvencesi ve özlük hakları yok edilirken demokratik mücadele hakları da antidemokratik uygulamalarla engellenmektedir.

Şiddet başta olmak üzere birçok sorunla birlikte çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan sağlık çalışanlarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alınacağı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7.Ulusal Kongresi, 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında gerçekleştirilecek.

Halka ve  tüm sağlık çalışanlarına açık olan Kongreye  katılım ücretsizdir.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongre Programı için tıklayınız…

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongre'ye Kayıt olmak için tıklayınız…