SAĞLIKTA ŞİDDET DURMUYOR…

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli Ortodonti uzmanı Gülay Berber’in, tedavi ettiği çocuk hastanın annesi tarafından dün darp edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.  Olay esnasında meslektaşımızın  Beyaz Kod vermesi sonucu olayın Savcılığa intikal ettiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından kamu davası açılacağı ifade edilmektedir.

Darp raporu alan meslektaşımıza acil şifalar diliyor ve bu olayı kınıyoruz.

Maalesef Yasa koyucu tarafından şiddete karşı yapılan düzenlemeler yeterince etkili olmamakta ve sağlıkta şiddet her geçen gün tırmanmaktadır.

Şiddeti önlemek için; şiddet dilinden vazgeçilmeli, şiddet kullananlara karşı caydırıcı yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

Konuyla ilgili 21 Haziran 2019 tarihinde (bugün) Diyarbakır Dişhekimleri Odamız tarafından Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde saat: 12.15’de bir basın açıklaması yapılacaktır.

Biliyoruz ki halkımızın geneli de bu şiddet eğiliminden rahatsızdır. Sağlık personelinin güvenceli bir ortamda hizmet vermesi için kamu oyu ve basını da açıklamalarımızda yanımızda görmek istiyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği